Før vi starter opp hjemme hos deg, er det viktig at vi planlegger fremdriften sammen. Da gjennomgår vi alle ulemper og utfordringer med hensyn til støv, støy, arbeidstid, tildekking, med mer. Ofte må vi ta spesielle hensyn til naboer, transportveie, parkering osv. Vi føler at det er spesielt viktig at arbeidsprosessen går så skånsomt som mulig.

-> du får ditt prosjekt utført etter en plan vi er enige om i forkant