• Valg av Motekk

  Vi presenterer oss under navnet ”Motekk”. Vårt egentlige navn er Mo-Tekk Industrier AS, som ble etablert i 1981. Fra starten for over 30 år siden var dette et rent membran-firma, men vi endret oss raskt til å bli en komplett våtromsentreprenør. Det innebærer at vi tar totalansvar for hele jobben, inkludert alle de håndverksfag som må …

 • Ideer og design

  Alt du trenger, er en ide eller en tanke om hvordan du vil at det skal se ut. Eller vi kan komme med innspill i forhold til fargevalg, teknisk utstyr, fliser eller andre materialvalg. Ringer du oss, kommer vi gjerne hjem til deg. Da kan vi vurdere omfang av utførelsen, lengde på arbeidsperiode og ikke minst …

 • Fremdrift og utførelse

  Før vi starter opp hjemme hos deg, er det viktig at vi planlegger fremdriften sammen. Da gjennomgår vi alle ulemper og utfordringer med hensyn til støv, støy, arbeidstid, tildekking, med mer. Ofte må vi ta spesielle hensyn til naboer, transportveie, parkering osv. Vi føler at det er spesielt viktig at arbeidsprosessen går så skånsomt som …

 • Ferdig dokumentert

  For at sluttresultatet skal bli maksimalt, er det viktig at vi kommuniserer tett under hele prosessen. Likeens er det viktig at eventuelle avvik eller feil blir fanget opp og rettet underveis. Dette har vi god erfaring i å håndtere. Når badet står ferdig, utarbeider vi en ferdigattest, som beskriver og dokumenterer hva som er gjort. Husk, om du …